Deelname Jubileumconcert Nederlands Concertmannenkoor

Deelname Jubileumconcert Nederlands Concertmannenkoor

Het Nederlands Concert Mannenkoor (www.ncmonline.nl) , dat is samengesteld uit leden van lokale en regionale koren, heeft als doelstelling het bevorderen en verder ontwikkelen van de koorzang in Nederland. Het koor vierde dit jaar het 20-jarig bestaan. Het NCM gaat regelmatig op reis en deed dit keer Zeeland aan.Twee Zeeuwse koren werden uitgenodigd aan hun concerten mee te werken: Het Smalstads Gemengd Koor en Vrouwenkoor Quodlibet.

Op vrijdag 16 oktober 2009 vond in Vlissingen het concert plaats waaraan Quodlibet meewerkte. Op het programma religieus repertoire voor mannenkoor. De bijdrage van Quodlibet bestond uit de Messe Basse van Fauré, en werk van Catharina van Rennes, Albert de Klerk en César Franck. Irina Zhynkina verzorgde de begeleiding op piano.