Zomerconcert: Kyrie en Gloria

Zomerconcert: Kyrie en Gloria


Het thema van dit concert was Kyrie ("Heer, ontferm U") en Gloria ("Lof zij God"), twee delen uit het zogeheten Ordinarium zoals dat in de rooms-katholieke kerk bewaard is gebleven. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Uitgevoerd werden het Kyrie en Gloria uit de Mis in Es van Joseph Rheinberger en uit de Missa Sponsa Christi van Hendrik Andriessen. Van Gabriel Fauré werd de Messe Basse integraal ten gehore gebracht.
Het koor zong enkele werken uit Song of survival, "stemmenorkest"-muziek uit een Japans vrouweninterneringskamp op Sumatra.
Tot slot werd het Kyrie eleison van de Zeeuwse componist Jan Kuiler (1893-1976) gezongen. De tekst is van de Franse dichter Paul Verlaine. De originele compositie van dit werk ligt in de kelder van de Zeeuwse Bibliotheek. Voor zover bekend was het nog niet eerder uitgevoerd. Een wereldpremière dus!

Jos Vogel (orgel en piano) en Petra Flipse (viool) verleenden muzikale ondersteuning.

Op 24 juni 2009 in de Doopsgezinde Kerk in Middelburg en op 27 juni 2009 in de Jacobuskerk in Renesse.

Quodlibet in 2009
Quodlibet in 2009