We gaan weer samen zingen

We gaan weer samen zingen

We zijn op woensdag 13 oktober 2021 weer begonnen met onze wekelijkse repetities.

Maar helaas, de avondlockdown die op 28 november inging, dwong ons weer te stoppen met de repetities...

In december namen wij afscheid van Willie den Hollander als dirigent. Zij was 30 jaar verbonden aan Quodlibet.

We kijken uit naar het nieuwe jaar. Op woensdag 19 januari hopen we weer te kunnen beginnen.... met een nieuwe dirigent.

Ons koorlid Coby wist het gemis aan samen zingen mooi onder woorden te brengen:

Voor mijn koor

o ja, ik zing nog wel
ik zing nog af en toe
een liedje in de avond
voor mijn kind
jawel ik zing nog wel
als ik de afwas doe
of fietsend zomaar
zachtjes in de wind
maar het overkomt
me geef ik toe
dat ik geen lied meer vind

de stilte stokt dan
in mijn strot
geen woord geen wijs
komt in me op
ons zwijgen slaat
mijn stem op slot
de veel te lange stop

straks sta jij
weer gewoon naast mij
mijn klank vindt
jouw geluid
van angst en afstand
eindelijk vrij
daar kijk ik zo naar uit.

Coby Aarnoudse