verzorgingshuis De Redoute

verzorgingshuis De Redoute


Op 21 december was er een weeralarm in Nederland. Sneeuw en gladheid weerhielden enkele koorleden echter niet om naar Sas van Gent af te reizen. Een kleine bezetting van het koor trad die avond op en zorgde er voor, mede door het improvisatietalent van enkelen, dat het een sfeervol kerstdiner werd.
Op 22 december was het voltallige koor aanwezig en ook dat leverde een gemoedelijke en muzikale avond op. Er werd gezongen, gemusiceerd en heerlijk gegeten.