De Drvkkery

De Drvkkery

Liederen in 7 verschillende talen met een grote diversiteit aan sferen: sterk ritmisch, romantisch, humoristisch, melancholiek, ontroerend. Enkele liederen zijn zelfs zonder woorden, met muziek uit de film Paradise Road.

2006 Drvkkery Middelburg