Over-Leven

Over-LevenDrie indrukwekkende concerten met als thema 'Over-Leven': oorlog, slavernij en onderdrukking kregen kleur door het 'stemmenorkest' van een vrouwenkamp op Sumatra, diverse negrospirituals en de Songs for Srebrenica. Het koor werd begeleid door Greetje Buytendijk, cello, Arenda Honkoop, viool en Ellie Kopmels, viool. De dirigente speelde op het harmonium.

Gedichten van Nelson Mandela, Rutger Kopland en Peter van den Ouden vormden waardevolle aanvullingen.

In een vrouwen-interneringskamp op Sumatra, in Palembang, hebben twee vrouwen, Margaret Dryburgh en Norah Chambers, in 1942 een 'stemmenorkest' samengesteld, dat verschillende orkestrale werken met het geluid van hun stemmen tot leven bracht.
Er waren geen muziekboeken in het kamp, maar Margaret Dryburgh had een geweldig muzikaal geheugen en waar zij zich het niet meer herinnerde, wist Norah Chambers de muziek aan te vullen. Zij schreven de arrangementen voor vierstemmig koor met potlood zo klein mogelijk op vodjes papier. Zo kregen werken van Schubert, Dvorák en Chopin, die gecomponeerd waren voor instrumentale uitvoering, een heel bijzondere vorm die kracht gaf aan de zangeressen en de toehoorders.

Eén van de overlevenden van dit kamp schreef hierover een boek. Er verscheen in 1995 een CD (Song of Survival) met deze muziek, uitgevoerd door vrouwenkoor Malle Babbe. In 1996 werd het thema verwerkt in de speelfilm Paradise Road.

2005 Over-leven