Lutherse Kerk

Lutherse Kerk

Concert door Musica Cordis uit Goes en Vocaal Ensemble Quodlibet uit Middelburg, beide koren o.l.v. Tettie Wiechers. In verband met haar vertrek uit Zeeland was dit het laatste concert dat Quodlibet onder haar leiding gaf.
Op het - volledig a capella - programma stonden o.a. madrigalen, motetten en hymnen.