Eerste optreden

Eerste optreden

In april 1987 werd in Middelburg Kamerkoor Quodlibet opgericht met als doel “het bevorderen van de zangkunst in de breedste zin van het woord, te bereiken door het geven van uitvoeringen en het houden van repetitie-avonden”, zoals vermeld in de statuten. De dirigente was Tettie Wiechers.
Het eerste openbare optreden vond plaats op een muziekavond van de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg op 26 mei 1987.