Bestuur

Het bestuur van Quodlibet is momenteel als volgt samengesteld:

Barbara Hieter, voorzitter
Hanne Louwerse, secretaris
Coby Aarnoudse, penningmeester
Nel den Herder, algemeen lid