Bestuur

Het bestuur van Quodlibet is momenteel als volgt samengesteld:

Nel den Herder, voorzitter
Hanne Louwerse, secretaris
Coby Aarnoudse, penningmeester