Bestuur

Het bestuur van Quodlibet is momenteel als volgt samengesteld:

José Claassen, voorzitter
Els Cok, voorzitter
Hanne Louwerse, secretaris
Coby Aarnoudse, penningmeester